Zarządzenie Nr 603/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na 2024 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-29 09:42:57.

ZARZĄDZENIE Nr 602/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – zakup rębaka spalinowego”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-29 09:40:45.

ZARZĄDZENIE Nr 601/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14.12.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Kompleksową usługę cateringową w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i opakowań dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Szczkowie w ramach projektu „Kujawsko– Pomorska sieć DDP”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 14:30:38.

ZARZĄDZENIE NR 600/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.
DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.8389

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/8389/

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-29 09:19:32 | Data modyfikacji: 2023-12-29 10:00:09.

ZARZĄDZENIE NR 599/2023 z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie planu kontroli w latach 2023- 2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Izbica Kujawska, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 14:28:38.

Zarządzenie Nr 598/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 grudnia 2023 rokuw sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-19 13:49:40.

ZARZĄDZENIE NR 597/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.8194


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=8194

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-29 09:27:57 | Data modyfikacji: 2023-12-29 10:09:16.

ZARZĄDZENIE NR 596/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej za święto przypadające w sobotę.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-19 08:35:13.

Zarządzenie Nr 595/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 01.12.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: : „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska”

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:27:40.

Zarządzenie Nr 594/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27.11.2023 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-18 10:35:51.

ZARZĄDZENIE Nr 593/ 2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-27 14:52:02 | Data modyfikacji: 2023-11-27 14:52:32.

Zarządzenie Nr 592/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-29 15:09:53.

 ZARZĄDZENIE NR 591/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 20 listopada 2023 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-20 15:10:09 | Data modyfikacji: 2023-12-29 10:54:48.

ZARZĄDZENIE NR 590/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 20 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli warunków i jakości sprawowanej opieki oraz kontroli zgodności danych zawartych w rejestrze ze stanem faktycznym w Żłobku
Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-27 15:00:46.

Zarządzenie Nr 589/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za pełnienie funkcji MDR Oficera i zastępcy MDR Oficera w Gminie Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:56:09.

Zarządzenie Nr 588/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 listopada 2023 roku w sprawie Wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się zobowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązująca w
Gminie Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:53:55.

ZARZĄDZENIE NR 587/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2024 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 12:34:21.

ZARZĄDZENIE NR 586/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2039.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 12:30:23.

Zarządzenie Nr 585/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 listopada 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:45:52.

Zarządzenie Nr 584/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6964


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6964

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 14:40:11 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:16:34.

Zarządzenie Nr 583/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6895


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6895

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 14:05:41 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:18:02.

Zarządzenie Nr 582/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2023 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia na terenie Gminy Izbica Kujawska analizy zagrożeń, w tym identyfikacji miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się i uprawiania sportu lub rekreacji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 12:02:33 | Data modyfikacji: 2023-11-03 12:03:08.

Zarządzenie Nr 581/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6422


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/6422/

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 12:20:59 | Data modyfikacji: 2023-11-06 09:33:56.

Zarządzenie Nr 580/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 października 2023 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-29 09:38:20.

Zarządzenie Nr 579/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 października 2023 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-29 15:06:05.

Zarządzenie Nr 578/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 03 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-29 15:04:08.

Zarządzenie Nr 577/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 02.10.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: : „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka”

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 12:30:26 | Data modyfikacji: 2023-11-03 13:08:21.

Zarządzenie Nr 576/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6237


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/6237/

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 15:04:17 | Data modyfikacji: 2023-11-06 09:29:29.

Zarządzenie Nr 575/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21.09.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka oraz droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka”, w formule zaprojektuj i wykonaj.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 12:26:30.

Zarządzenie Nr 574/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5885


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/5885/


 

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-22 10:02:28 | Data modyfikacji: 2023-11-06 09:36:18.

Zrządzenie Nr 573/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-22 10:40:51 | Data modyfikacji: 2023-09-22 10:41:26.

Zarządzenie Nr 571/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5594


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5594

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-22 08:48:43 | Data modyfikacji: 2023-09-22 09:01:39.

Zarządzenie Nr 570/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5488


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5488

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 14:18:20 | Data modyfikacji: 2023-09-22 09:07:06.

Zarządzenie Nr 569/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Naczachowie gm. Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-21 14:04:27 | Data modyfikacji: 2023-09-21 14:04:49.

Zarządzenie Nr 568/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5180


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5180

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-18 12:04:02 | Data modyfikacji: 2023-08-22 13:44:30.

Zarządzenie Nr 567/2023 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 11:10:33 | Data modyfikacji: 2023-08-02 11:10:53.

Zarządzenie Nr 566/2023 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 26 lipca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 11:07:56 | Data modyfikacji: 2023-08-02 11:08:20.

Zarządzenie Nr 565/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2023 r.w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - zakup sprzętu zmechanizowanego: ciągnik rolniczy, przyczepa jednoosiowa, wysięgnik wielofunkcyjny montowany na ciągniku z głowicą koszącą”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:49:41 | Data modyfikacji: 2023-08-02 10:50:03.

Zarządzenie Nr 564/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.4877


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/4877/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:33:59 | Data modyfikacji: 2023-08-02 11:36:37.

Zarządzenie Nr 563/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 10:15:58 | Data modyfikacji: 2023-08-02 10:16:50.

Zarządzenie Nr 562/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lipca 2023 roku  w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się  o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-02 09:58:35 | Data modyfikacji: 2023-08-02 10:09:00.

Zarządzenie Nr 561/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.4688


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=4688

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-07-10 09:56:48 | Data modyfikacji: 2023-07-11 13:34:40.

Zarządzenie nr 560/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.4118


edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=4118

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-28 14:49:08 | Data modyfikacji: 2023-06-28 14:55:37.

Zarządzenie Nr 559/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.3881


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3881

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-05 10:24:39 | Data modyfikacji: 2023-06-07 08:08:03.

Zarządzenie Nr 558/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 roku.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-05 08:40:23 | Data modyfikacji: 2023-06-05 09:31:51.

Zarządzenie Nr 557/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08.05.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na: Remint drogi gminnej 191213C Grochowiska- Świętosławice - etap I"

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-05 14:51:28.

Zarządzenie Nr 556/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.04.2023 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-15 09:42:33 | Data modyfikacji: 2023-05-15 09:43:50.

Zarządzenie Nr 555/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwietnia 2023 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2022 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-02 14:46:43 | Data modyfikacji: 2023-06-02 14:47:24.

Zarządzenie Nr 554/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-05-04 12:48:30.

Zarządzenie Nr 553/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-27 12:35:46.

ZARZĄDZENIE NR 552/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2023/2024 terminów przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 15:02:35.

ZARZĄDZENIE NR 551/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 09:58:36.

ZARZĄDZENIE NR 550/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 09:54:05.

ZARZĄDZENIE  NR 549/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-07 12:52:06.

Zarządzenie Nr 548//2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-07 12:14:44.

Zarządzenie Nr 547/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-07 12:12:48.

ZARZĄDZENIE NR 546 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 kwietnia 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 199 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-06 13:58:45.

Zarządzenie Nr 545/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.2490


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/2490/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-04 08:18:24 | Data modyfikacji: 2023-04-07 08:19:32.

ZARZĄDZENIE NR 544/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 marca 2023 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.2067


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/2067/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-28 07:48:39 | Data modyfikacji: 2023-03-30 09:22:56.

ZARZĄDZENIE NR 543/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. A. Słubickiego w  Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-22 13:04:08.

ZARZĄDZENIE NR 542 /2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-03 12:26:11.

ZARZĄDZENIE Nr 541/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-24 15:13:47.

ZARZĄDZENIE NR 540/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2023r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

pobierz

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-27 14:10:23.

Zarządzenie Nr 539/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2023 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-03 12:12:25.

ZARZĄDZENIE Nr 538/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-10 12:15:24.

ZARZĄDZENIE NR 537/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Izbica Kujawska

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-09 09:18:23.

ZARZĄDZENIE NR 536/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1808


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1808/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-28 07:59:53 | Data modyfikacji: 2023-03-28 08:05:20.

ZARZĄDZENIE Nr 535 /2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 03.03.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 3400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-21 13:58:48.

Zarządzenie Nr 534/2023 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych, sprawozdań w zakresie operacji finansowych oraz sprawozdań finansowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-02 14:09:52.

Zarządzenie Nr 533/2023 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 11:27:45.

Zarządzenie Nr 532/2023 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia planu działalności Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej w zakresie kontroli zarządczej na 2023 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-28 07:53:04 | Data modyfikacji: 2023-03-28 07:53:36.

ZARZĄDZENIE NR 531/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 lutego 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-27 13:34:58.

ZARZĄDZENIE Nr 530 /2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-13 12:07:37.

ZARZĄDZENIE Nr 529/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22.02.2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Remont i przebudowa obiektu socjalnokulturalnego w Izbicy Kujawskiej w formule zaprojektuj i wykonaj – etap I”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-23 11:39:38.

Zarządzenie Nr 528/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2023 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-22 14:31:46.

Zarządzenie Nr 527/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1505


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1505/


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-07 11:30:12 | Data modyfikacji: 2023-03-07 11:33:27.

 Zarządzenie nr 526/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lutego 2023 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-24 13:47:26 | Data modyfikacji: 2023-02-24 13:56:18.

Zarządzenie Nr 525/2023 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 16 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 08:43:19.

Zarządzenie Nr 524 /2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 lutego 2023 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-16 15:05:15.

ZARZĄDZENIE NR 523/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie planu kontroli w latach 2023- 2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Izbica Kujawska w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-09 13:22:17 | Data modyfikacji: 2023-03-22 09:29:12.

ZARZĄDZENIE Nr 522 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-17 11:27:15.

Zarządzenie Nr 521/2023Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1256


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1256/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-16 12:45:04 | Data modyfikacji: 2023-02-20 14:26:54.

Zarządzenie Nr 520/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2023 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-10 14:18:47.

Zarządzenie Nr 519/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

Załącznik nr 1

WZÓR OFERTY

WZÓR SPRAWOZDANIA

WZÓR UMOWY

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-07 13:50:24.

ZARZĄDZENIE Nr 518/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 1 lutego 2023r. w sprawie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-06 15:19:52.

Zarządzenie Nr 517/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2023 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE O NIEROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-03 07:52:24.

ZARZĄDZENIE NR 516/2023 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2023/2024

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 07:49:13.

Zarządzenie Nr 515/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

O G Ł O S Z E N I E BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ

Wzór sprawozdania

Wzór oferty

Wzór umowy

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-24 14:28:11.

Zarządzenie Nr 514/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2023 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

O G Ł O S Z E N I E

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-16 13:46:08.

Zarządzenie Nr 513/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.489


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/489/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-30 09:28:56 | Data modyfikacji: 2023-01-30 09:36:56.

Zarządzenie Nr 512/2023 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.473


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/473/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-13 13:50:56 | Data modyfikacji: 2023-01-19 08:17:58.

Zarządzenie Nr 511/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2022 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:11:24.

ZARZĄDZENIE Nr 510/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej – zakup rębaka spalinowego”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:30:52.

ZARZĄDZENIE Nr 509/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-05 12:18:48.

ZARZĄDZENIE NR 508/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-09 14:47:36.

Zarządzenie Nr 507/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.338


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/338/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-11 14:02:15 | Data modyfikacji: 2023-01-11 14:31:14.

ZARZĄDZENIE Nr 506/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30.12.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-13 13:59:38 | Data modyfikacji: 2023-01-13 14:02:25.

ZARZĄDZENIE Nr 505 /2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 grudnia 2022 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-02 08:50:17.

ZARZĄDZENIE Nr 504/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20.12.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowa placu zabaw przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej na ul. Marszałka Piłsudskiego


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-13 14:25:19 | Data modyfikacji: 2023-01-13 14:26:35.

Zarządzenie Nr 503/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.7353


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/7353/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-27 07:57:17 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:29:42.

ZARZĄDZENIE Nr 502/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących „Planu Odnowy Miejscowości Augustynowo na lata 2022-2030” oraz „Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2022-2030”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-23 15:02:17.

ZARZĄDZANIE Nr 501/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 grudnia 2022 r.w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-21 12:21:49 | Data modyfikacji: 2022-12-21 15:18:34.

Zarządzenie Nr 500/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 grudnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-30 09:46:27 | Data modyfikacji: 2022-12-30 09:46:58.

ZARZĄDZENIE Nr 499/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13.12.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-21 08:52:40.

ZARZĄDZENIE NR 498/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie powołania „Komisji Zdrowotnej”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-12 15:20:24 | Data modyfikacji: 2022-12-19 14:41:34.

Zarządzenie Nr 497/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.7044


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/7044/

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-07 14:08:31 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:31:35.

Zarządzenie Nr 496/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzania dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją w formacie JPK_V7M przez Gminę Izbica Kujawska oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-07 14:02:35 | Data modyfikacji: 2022-12-07 14:03:33.

ZARZĄDZENIE Nr 495/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.11.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Izbicy Kujawskiej”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-07 09:37:30.

ZARZĄDZENIE Nr 494/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Raportu z przeglądu procedur w zakresie dostępności

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-29 08:47:04.

ZARZĄDZENIE Nr 493/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 24 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-29 08:44:12.

ZARZĄDZENIE NR 492/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-07 12:32:37.

Zarządzenie Nr 491/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.6479


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/6479/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 13:53:25 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:33:33.

ZARZĄDZENIE Nr 490/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.11.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR edycja 2”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 11:44:15 | Data modyfikacji: 2022-11-30 11:44:48.

Zarządzenie Nr 489/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5991


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5991/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-17 14:33:27 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:35:11.

ZARZĄDZENIE NR 488/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2023 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-15 11:36:45.

ZARZĄDZENIE NR 487/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-15 11:22:36.

ZARZĄDZENIE Nr 486/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 08.11.2022 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 484/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.10.2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 09:24:49.

ZARZĄDZENIE Nr 485/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-30 09:27:10.

ZARZĄDZENIE Nr 484/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.10.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:23:41.

Zarządzenie Nr 483/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5448


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5448/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-25 09:42:24 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:38:21.

Zarządzenie Nr 482/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5281


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5281/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:48:21 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:39:55.

ZARZĄDZENIE Nr 481/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12.10.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawa ekogroszku pakowanego w worki po 25 kg na potrzeby podmiotu leczniczego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-08 10:16:11.

ZARZĄDZENIE NR 480/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 października 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-12 11:09:09.

ZARZĄDZENIE NR 479/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 9 października 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-07 15:18:21.

ZARZĄDZENIE Nr 478/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 5 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 12:25:54.

Zarządzenie Nr 477/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 października 2022 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-17 13:55:28.

Zarządzenie Nr 476/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 03 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:56:26.

Zarządzenie Nr 475/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5117


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5117/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 09:08:24 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:41:58.

Zarządzenie Nr 474/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 29 września 2022 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 14:43:10.

ZARZĄDZENIE NR 473/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 września 2022 roku w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-03 09:59:14.

ZARZĄDZANIE Nr 472/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 września 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-04 14:11:10.

ZARZĄDZENIE NR 471/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego w  Błennie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-26 14:37:48.

Zarządzenie Nr 470/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4826


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4826/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-27 13:41:58 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:44:51.

Zarządzenie Nr 469/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 września 2022 roku w sprawie założeń i wytycznych przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:03:27.

ZARZĄDZENIE Nr 468/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 września 2022 r. w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Błenna A.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-20 13:52:26.

ZARZĄDZENIE Nr 467 /2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16.09.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-28 08:51:13.

ZARZĄDZENIE Nr 466/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13.09.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup i dostawę ekomiału na potrzeby budynku socjalno – kulturalnego w Izbicy Kujawskiej oraz ekogroszku na potrzeby budynków użyteczności publicznej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-16 08:27:57.

Zarządzenie Nr 465/2022Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4685


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4685/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-19 08:45:51 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:51:56.

ZARZĄDZENIE NR 464/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 5 września 2022 roku w sprawie powołania składu komisji dla realizacji udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 08:43:11.

ZARZĄDZANIE Nr 463 /2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 02 września 2022 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 12:13:41.

Zarządzenie Nr 462/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2022 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 14:37:45.

ZARZĄDZANIE Nr 461/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25 sierpnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-26 13:47:02.

ZARZĄDZENIE Nr 460/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24.08.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Kompleksową usługę cateringową w zakresie: przygotowywania i dowożenia posiłków i opakowań dla podopiecznych Dziennego Domu Senior + w Szczkowie w ramach projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko - pomorskim”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 11:41:27.

ZARZĄDZENIE Nr 459/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 13:22:59.

ZARZĄDZENIE Nr 458/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 sierpnia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-07 13:18:58.

ZARZĄDZANIE Nr 457/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-19 12:54:53.

ZARZĄDZENIE NR 456/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-22 15:19:38.

ZARZĄDZANIE Nr 455/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-16 12:47:26.

Zarządzenie Nr 454/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4172


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4172/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-17 11:16:53 | Data modyfikacji: 2023-01-05 13:58:23.

ZARZĄDZENIE Nr 453/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 sierpnia 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-17 10:14:56.

Zarządzenie Nr 452/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4106


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4106/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-10 14:47:16 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:00:04.

Zarządzenie Nr 451/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lipca 2022r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej.

 ogloszenie.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-07-26 13:47:58 | Data modyfikacji: 2022-08-11 15:03:53.

Zarządzenie Nr 450/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lipca 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-11 07:45:21.

ZARZĄDZENIE Nr 449/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę drogi gminnej nr 191710 C i nr 191727 C wchodzących w skład ul. Morelowej w Izbicy Kujawskiej w ramach zadania pn. budowa, rozbudowa i przebudowa sieci dróg gminnych z ciągami pieszo – rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-11 14:45:33.

Zarządzenie Nr 448/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3884


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3884/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-10 15:06:11 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:00:57.

ZARZĄDZENIE Nr 447/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19.07.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawa sprzętu i oprogramowania wraz z wykonaniem prac wdrożeniowych w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 15:00:22.

ZARZĄDZENIE NR 446/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lipca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-19 10:44:02.

ZARZĄDZENIE Nr 445/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie uzupełniających wyborów sołtysa sołectwa Kazimierowo.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-13 10:27:58.

Zarządzenie Nr 444/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lipca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3774


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3774/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-13 13:05:31 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:02:03.

Zarządzenie Nr 443/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3771


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3771/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 10:41:18 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:02:46.

Zarządzenie Nr 442/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3162


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3162/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-10 14:24:43 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:04:24.

Zarządzenie Nr 441/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 czerwca 2022 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2021 rok.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 08:11:14.

Zarządzenie Nr 440/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3153


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3153/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 14:57:16 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:06:00.

ZARZĄDZENIE NR 439/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-25 08:28:44.

ZARZĄDZENIE Nr 438/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23.05.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci dróg gminnych z ciągami pieszo-rowerowymi na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 09:50:36.

Zarządzenie Nr 437/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2865


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2865/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-30 13:55:01 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:07:40.

ZARZĄDZENIE Nr 436/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 13:01:39.

Zarządzenie Nr 435/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 19 maja 2022 roku w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 14:23:03.

ZARZĄDZENIE Nr 434/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:51:58.

Zarządzenie Nr 433/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-18 15:09:09.

Zarządzenie Nr 432/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 maja 2022 roku zmieniające Zarządzanie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 12:40:34 | Data modyfikacji: 2022-05-24 12:45:18.

Zarządzenie Nr 431/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 maja 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko – Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-24 08:43:28.

Zarządzenie Nr 430/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-16 14:01:54.

Zarządzenie Nr 429/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 13:16:08.

Zarządzenie Nr 428/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2675


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2675/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-09 15:21:26 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:09:36.

Zarządzenie Nr 427/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 14:07:01.

ZARZĄDZENIE Nr 426/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26.04.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-02 09:44:27.

Zarządzenie Nr 425/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2434


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2434/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 08:42:55 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:11:18.

Zarządzenie Nr 424/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2251


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2251/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 22

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-19 12:40:59 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:12:59.

Zarządzenie Nr 423/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022-2038.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 08:24:36.

Zarządzenie Nr 422/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 14:58:22.

ZARZĄDZENIE Nr 421/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-19 10:43:10.

Zarządzenie Nr 420/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1995


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1995/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 14:49:33 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:15:23.

ZARZĄDZENIE NR 419/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 10:59:46.

ZARZĄDZENIE NR 418/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 10:54:53.

Zarządzenie Nr 417/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2021 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 14:19:13.

Zarządzenie Nr 416/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 marca 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzania dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją w formacie JPK_V7M przez Gminę Izbica Kujawska oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 14:11:06.

ZARZĄDZENIE NR 415/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:13:06.

ZARZĄDZENIE NR 414/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23 marca 2022 roku w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2022/2023 terminów przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-06 14:38:33.

ZARZĄDZENIE Nr 413/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23.03.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa i rozbudowa dróg na terenie Gminy Izbica Kujawska”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 10:36:44.

ZARZĄDZENIE NR 412/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2021 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1427


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1427/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 15:29:55 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:17:08.

Zarządzenie Nr 411/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1611


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1611/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-24 15:13:22 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:19:15.

ZARZĄDZENIE NR 410/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1366


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1366/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-17 11:54:01 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:20:41.

ZARZĄDZENIE NR 409/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 marca 2022 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz. U. 2022, poz. 559) i uchwały Nr XXXIX/363/2021 Rady Miejskiej z Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Izbica Kujawska (Dz. Urz.Woj. Kuj-Pom. 2021, poz. 5729).

pobierz

Załącznik nr 1

WNIOSEK o wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-11 09:28:48.

Zarządzenie Nr 408/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 marca 2022 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonywanie w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pobierz

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 14:39:47.

Zarządzenie Nr 407/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1289


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1289/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:34:49 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:22:34.

ZARZĄDZENIE Nr 406/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28.02.2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę drogi gminnej nr 191253C w miejscowości Dziewczopole”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:18:44.

ZARZĄDZENIE NR 405/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 93/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 sierpnia2019 r. w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:41:20.

ZARZĄDZENIE NR 404/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej .

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:10:32.

ZARZĄDZENIE Nr 403/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 10:00:26.

Zarządzenie Nr 402/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:07:31 | Data modyfikacji: 2022-04-04 08:56:53.

Zarządzenie Nr 401/2022 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:05:03.

ZARZĄDZENIE NR 400/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie upoważnienia do zawarcia umowy i realizacji Programu ,, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2022

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:08:03.

ZARZĄDZENIE NR 399/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach w wyniku wichury w miesiącu lutym 2022 r. w Gminie Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:20:30.

ZARZĄDZENIE NR 398/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1055


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1055/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-28 10:18:35 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:23:29.

Zarządzenie Nr 397/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.764


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/764/

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 12:44:20 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:24:12.

ZARZĄDZENIE Nr 396/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:51:27.

Zarządzenie Nr 395/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pobierz

Konkurs na promocje

oferty wzór

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na terenie gminy i miasta Izbica Kujawska

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o konkursie

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 08:41:42.

Zarządzenie Nr 394/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

wzór sprawozdania

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 09:20:27.

Zarządzenie Nr 393/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

ogłoszenie

wzór

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 08:31:09.

Zarządzenie Nr 392/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2022 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

załącznik 1

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 08:20:46.

Zarządzenie Nr 391/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2022 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

załącznik 1

załącznik 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-02 08:02:23.

ZARZĄDZENIE NR 390/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2022/2023

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 14:08:23 | Data modyfikacji: 2022-01-26 14:10:05.

ZARZĄDZENIE NR 389/2019 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19 stycznia 2022r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:05:50.

ZARZĄDZENIE NR 388/2022 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach w wyniku wichury w miesiącu styczniu 2022 r. w Gminie Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:17:12.

ZARZĄDZENIE NR 387/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.431


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/431/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-21 10:54:02 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:25:07.

ZARZĄDZENIE NR 386 /2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 14:42:50 | Data modyfikacji: 2022-01-28 14:45:14.

 ZARZĄDZENIE NR 385/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 12 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-24 10:06:59 | Data modyfikacji: 2022-01-24 10:10:35.

ZARZADZENIE Nr 384/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-05 15:22:13 | Data modyfikacji: 2022-01-24 09:51:19.

ZARZĄDZENIE NR 383/2021 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2021 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.319


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/319/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-21 10:45:30 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:25:49.

 


ZARZADZENIE Nr 382/2021 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych i działań następczych


 

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-24 14:04:31.

ZARZĄDZENIE NR 381/2021 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie wyłącznie w formie elektronicznej dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marszałka J.Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-26 14:11:25 | Data modyfikacji: 2022-04-11 09:26:08.

ZARZĄDZENIE Nr 380/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21.12.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę dróg gminnych na osiedlu Morele w Izbicy Kujawskiej ” Na podstawie art. 55 ust. 1-3 w zw. z art. 53 ust. 2 i art. 54 ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 09:11:31.

Zarządzenie Nr 379/ 2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-23 08:06:01 | Data modyfikacji: 2022-01-24 09:49:37.

ZARZĄDZENIE NR 378/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego, Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego, Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego oraz Kodeksu etyki audytu wewnętrznego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-01 09:32:59.

Zarządzenie Nr 377/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Planu audytu wewnętrznego na 2022 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-19 12:32:27.

ZARZĄDZENIE NR 376/2021 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.142


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/142/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-21 10:57:39 | Data modyfikacji: 2023-01-05 14:26:32.

Zarządzenie Nr 375/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie określenia wieloletnich ram finansowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-19 12:24:49.

Zarządzenie Nr 374/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:53:56 | Data modyfikacji: 2021-12-21 15:05:02.

Zarządzenie Nr 373/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:21:39 | Data modyfikacji: 2021-12-14 11:52:27.

Zarządzenie Nr 372/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 grudnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.6641)

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6641)

 

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 10:27:02 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:37:10.

Zarządzenie Nr 371/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 03.12.2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Utworzenie pierwszego żłobka w gminie Izbica Kujawska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, nr RPKP.08.04.02-04-0033/19


 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-03 14:27:42 | Data modyfikacji: 2022-01-11 15:27:57.

ZARZĄDZENIE Nr 370/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30.11.2021 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 15:08:02 | Data modyfikacji: 2022-08-23 12:22:19.

Zarządzenie Nr 369/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – „Laboratoria przyszłości”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:17:48 | Data modyfikacji: 2021-12-14 11:19:47.

Zarządzenie Nr 368/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku od towarów i usług, sporządzania dokumentu elektronicznego JPK_VAT z deklaracją w formacie JPK_V7M przez Gminę Izbica Kujawska oraz podległe jednostki i zakłady budżetowe

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 11:20:28 | Data modyfikacji: 2021-12-10 11:24:24.

Zarządzenie Nr 367/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 listopada 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę przejścia dla pieszych w miejscowości Błenna w ramach przebudowy drogi w km 0+000 do 0+125,70


 

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:03:41.

Zarządzenie Nr 366/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.5950)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5950


 

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 11:05:51 | Data modyfikacji: 2023-01-11 11:06:22.

Zarządzenie Nr 365/2021 Burmistrz Izbicy Kujawskiej z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej- zakup rębaka spalinowego”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 09:42:46 | Data modyfikacji: 2023-01-11 11:05:33.

Zarządzenie Nr 364/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 11:00:05 | Data modyfikacji: 2021-12-10 11:02:50.

Zarządzenie Nr 363/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.5729)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5729)

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 10:16:44 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:32:24.

Zarządzenie Nr 362/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2022 rok

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 10:34:14 | Data modyfikacji: 2021-12-15 11:14:18.

Zzrządzenie Nr 361/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 10:30:59 | Data modyfikacji: 2021-12-15 10:32:35.

Zarządzenie Nr 360/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.5606)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5606)

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 11:16:08 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:29:00.

Zarządzenie Nr 359 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 02.11.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:16:53.

Zarządzenie Nr 358/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 2021 roku w sprawie: wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:19:59 | Data modyfikacji: 2021-10-25 15:20:23.

Zarządzenie Nr 357/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi – biała lista podatników.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-08 15:02:19.

Zarządzenie Nr 356/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej za święto przypadające w sobotę

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-10-25 15:09:00 | Data modyfikacji: 2021-10-25 15:16:37.

Zarządzenie Nr 355/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 2021 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej za święto przypadające w sobotę

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-10-25 14:34:57.

Zarządzenie Nr 354/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 5322


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5322)

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 08:54:36 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:25:39.

Zarządzenie Nr 353/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 października 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 5162)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5162

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-10 11:33:32 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:24:29.

Zarządzenie Nr 352/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 października 2021 roku w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania pracownika socjalnego przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia w związku z występowaniem przemocy w rodzinie

Pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-15 09:49:27 | Data modyfikacji: 2021-12-15 09:52:34.

Zarządzenie Nr 351/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 10:21:47 | Data modyfikacji: 2021-10-13 10:23:51.

Zarządzenie Nr 350/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07 października 2021 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 11:03:09 | Data modyfikacji: 2021-12-14 11:07:08.

Zarządzenie Nr 349/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej.

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-14 10:58:26 | Data modyfikacji: 2021-12-14 11:01:27.

Zarządzenie Nr 348/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 5064)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5064

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 09:40:10 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:23:11.

Zarządzenie Nr 347/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

Zarządzenie

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 11:51:58 | Data modyfikacji: 2021-10-29 11:52:22.

Zarządzenie Nr 346/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na obszarze miejscowości Izbica Kujawska

Zarządzenie

Regulamin

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 11:42:29 | Data modyfikacji: 2021-10-29 11:43:09.

Zarządzenie Nr 345/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.5063)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5063

Pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-13 09:22:23 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:22:02.

Zarządzenie Nr 344/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29.09.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury ”

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:13:32.

Zarządzenie Nr 343/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 września 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont świetlicy wiejskiej w Mchówku ”

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-21 15:09:06.

Zarządzenie Nr 342/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 września 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4614


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4614)

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-04 09:33:27 | Data modyfikacji: 2022-02-21 09:20:51.

Zarządzenie Nr 341/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 września 2021 roku w sprawie założeń i wytycznych przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-04 09:27:06 | Data modyfikacji: 2021-10-04 09:27:44.

Zarządzenie Nr 340/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2021roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-04 09:16:46 | Data modyfikacji: 2021-10-04 09:17:35.

Zarządzenie Nr 339/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-08 09:51:06 | Data modyfikacji: 2021-09-08 09:51:37.

ZARZĄDZENIE NR 338/2021 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2021 roku zmieniające zarządzenie sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 08:03:01.

Zarządzenie Nr 337/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-09-08 09:23:39 | Data modyfikacji: 2021-09-08 09:24:09.

Zarządzenie Nr 336/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-17 13:12:51 | Data modyfikacji: 2021-12-17 13:20:14.

Zarządzenie Nr 335/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-17 13:09:08 | Data modyfikacji: 2021-12-17 13:19:42.

Zarządzenie Nr 334/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej

Pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-17 13:06:24 | Data modyfikacji: 2021-12-17 13:18:59.

Zarządzenie Nr 333/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2021 r.w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze2021 roku, informacji o kształtowaniusię wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-13 09:12:24.

Zarządzenie Nr 332/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:21:12 | Data modyfikacji: 2021-08-10 13:21:58.

Zarządzenie Nr 331/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:10:45 | Data modyfikacji: 2021-08-10 13:15:15.

Zarządzenie Nr 330/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-10 13:28:30 | Data modyfikacji: 2021-08-10 13:29:22.

Zarządzenie Nr 329/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 6 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4151) 


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4151

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-13 09:19:18 | Data modyfikacji: 2021-08-25 08:23:35.

Zarządzenie Nr 328/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 30 lipca 2021 roku zmieniające Zarządzenie Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 10:11:23 | Data modyfikacji: 2021-08-30 10:15:52.

Zarządzenie Nr 327 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 10:36:40 | Data modyfikacji: 2021-08-11 10:37:25.

Zarządzenie Nr 326 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i uczniów niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-11 10:42:46 | Data modyfikacji: 2021-08-11 10:43:23.

Zarządzenie Nr 325/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 325.07.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowa drogi w miejscowości Błenna B – etap II

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-20 12:23:49 | Data modyfikacji: 2021-08-20 12:24:36.

Zarządzenie Nr 324/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-28 13:45:48 | Data modyfikacji: 2021-07-28 13:47:40.

Zarządzenie Nr 323/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-23 15:06:00 | Data modyfikacji: 2021-07-23 15:06:22.

Zarządzenie Nr 322/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-28 13:55:14 | Data modyfikacji: 2021-07-28 13:56:30.

Zarządzenie Nr 321/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych w wyniku wichury w miesiącu lipcu 2021 r. w Gminie Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-19 09:51:41 | Data modyfikacji: 2021-07-19 09:52:43.

Zarządzenie Nr 320/2021 Burmistrz Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-19 11:06:00 | Data modyfikacji: 2021-07-19 11:06:35.

Zarządzenie Nr 319/2021Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-07-13 14:23:55.

Zarządzenie Nr 318/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2021 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-19 12:26:38 | Data modyfikacji: 2021-07-19 12:27:34.

Zarządzenie Nr 317/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej i dyrektora Szkoły Podstawowej im. Konrada Jażdżewskiego w Błennie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-19 11:20:22 | Data modyfikacji: 2021-07-19 11:22:23.

Zarządzenie Nr 316/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3774)

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3774/

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-26 14:20:40 | Data modyfikacji: 2021-07-27 08:46:50.

Zarządzenie  Nr 315 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-25 15:14:40 | Data modyfikacji: 2021-06-25 15:15:01.

Zarządzenie Nr 314/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 10:05:47 | Data modyfikacji: 2021-06-28 10:14:14.

Zarządzenie Nr 313/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 09:39:07 | Data modyfikacji: 2021-06-28 09:39:39.

Zarządzenie Nr 312/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia procedury postępowania w związku z przekazaną przez bank informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 09:27:00 | Data modyfikacji: 2021-06-28 09:29:09.

Zarządzenie Nr 311/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3222)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3222/

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 08:59:14 | Data modyfikacji: 2021-06-28 10:27:53.

Zarządzenie Nr 310/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Gminnej Spółki Wodnej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 08:50:16 | Data modyfikacji: 2021-06-28 08:51:02.

Zarządzenie Nr 309 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 04 .06.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa kruszywa granitowego w ilości 1500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka - etap I.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 09:49:24 | Data modyfikacji: 2021-06-28 09:50:07.

Zarządzenie Nr 308/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-25 09:58:32 | Data modyfikacji: 2021-06-25 11:05:13.

Zarządzenie Nr 307/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli zarządczej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-10 08:48:38 | Data modyfikacji: 2021-06-10 08:49:11.

Zarządzenie Nr 306/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3134)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3134

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 12:37:57 | Data modyfikacji: 2021-06-23 11:31:02.

Zarządzenie Nr 305/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2021 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

pobierz

załącznik

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:32:28 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:33:06.

Zarządzenie Nr 304/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie określenia zasad ewidencji operacji gospodarczych dotyczących gromadzenia i wydatkowania środków związanych z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:24:57 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:26:52.

Zarządzenie Nr 303/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2021 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:18:21 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:21:05.

Zarządzenie Nr 302/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 roku w sprawie określenia formy przekazywania jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-04 10:13:51 | Data modyfikacji: 2021-06-04 10:14:16.

Zarządzenie Nr 301/ 2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-14 09:42:53 | Data modyfikacji: 2021-05-14 09:43:12.

Zarządzenie Nr 300/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 maja 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2537)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2537

pobierz

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-14 08:42:35 | Data modyfikacji: 2021-05-14 10:07:49.

Zarządzenie Nr 299/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika struktury sprzedaży do stosowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w 2021 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-14 09:03:15 | Data modyfikacji: 2021-05-14 09:04:10.

Zarządzenie Nr 298/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-14 09:13:20 | Data modyfikacji: 2021-05-14 09:14:08.

Zarządzenie Nr 297/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2522)  
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2522

pobierz

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-14 08:53:14 | Data modyfikacji: 2021-05-14 10:02:48.

Zardządzenie Nr 296 /2021Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia cen za usługi o

charakterze użyteczności publiczne.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-12 09:47:12 | Data modyfikacji: 2021-05-12 09:49:21.

Zarządzenie Nr 295/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę kotłowni węglowej na kotłownie gazową w istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Błenna wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz budowa instalacji gazowej na gaz płynny wraz podziemną instalacją zbiornikową na dz. nr ew. 226 obręb ewidencyjny Błenna gm. Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-12 15:10:04 | Data modyfikacji: 2021-05-12 15:11:25.

Zarządzenie Nr 294/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 kwietnia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-14 09:22:46 | Data modyfikacji: 2021-05-14 09:27:46.

Zarządzenie Nr 293/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2110)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2110

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-22 11:27:14 | Data modyfikacji: 2021-04-22 11:35:09.

Zarządzenie Nr 292/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09.04.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Rozbudowę, przebudowę oraz remont części pomieszczeń Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej wraz ze zmianą sposobu ich użytkowania .

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-27 11:57:54 | Data modyfikacji: 2021-04-27 11:58:37.

Zarządzenie Nr 291/2021 Burmistrza Izbica Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2021 roku w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-14 09:15:11 | Data modyfikacji: 2021-04-14 09:15:37.

Zarządzenie Nr 290/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-08 09:23:02 | Data modyfikacji: 2021-04-08 09:23:28.

Zarządzenie Nr 289/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2094) 
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2094

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-14 09:08:02 | Data modyfikacji: 2021-04-22 11:36:46.

Zarządzenie Nr 288/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-14 08:47:30 | Data modyfikacji: 2021-04-14 08:48:10.

Zarządzenie Nr 287/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie upoważnienia Pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-07 14:15:34 | Data modyfikacji: 2021-04-07 14:16:14.

Zarządzenie Nr 286/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie ustalenia w roku szkolnym 2021/2022 terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-31 14:35:24 | Data modyfikacji: 2021-03-31 14:36:00.

Zarządzenie Nr 285/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-31 14:28:58 | Data modyfikacji: 2021-03-31 14:30:43.

Zarządzenie Nr 284 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 .03.2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 5000 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-31 14:25:59 | Data modyfikacji: 2021-03-31 14:26:26.

Zarządzenie Nr 283/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie Regulaminu pracy zdalnej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-04-13 14:59:48 | Data modyfikacji: 2021-04-13 15:00:35.

Zarządzenie Nr 282/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.1358)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/1358/

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-19 09:41:22 | Data modyfikacji: 2021-04-22 11:41:07.

Zarządzenie Nr 281/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2093)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2093

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 12:25:30 | Data modyfikacji: 2021-04-22 11:37:35.

Zarządzenie Nr 280/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2092) 
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2092

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 12:16:44 | Data modyfikacji: 2021-04-22 11:38:11.

Zarządzenie Nr 279/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-22 07:29:20 | Data modyfikacji: 2021-02-22 07:29:52.

Zarządzenie Nr 278/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:44:16 | Data modyfikacji: 2021-02-19 11:44:41.

Zarządzenie Nr 277/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:37:27 | Data modyfikacji: 2021-02-19 11:37:50.

Zarządzenie Nr 276/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:30:38 | Data modyfikacji: 2021-02-19 11:34:01.

Zarządzenie Nr 275/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 lutego 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-19 11:22:47 | Data modyfikacji: 2021-02-19 11:25:11.

Zarządzenie Nr 274/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2021 roku w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:36:25.

Zarządzenie Nr 273/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-09 14:32:37 | Data modyfikacji: 2021-02-09 14:36:49.

Zarządzenie Nr 272/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:42:25 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:43:46.

Zarządzenie Nr 271/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:39:11 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:39:51.

Zarządzenie Nr 270/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2021 roku, w dyscyplinie: karate.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:36:39 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:37:03.

Zarządzenie Nr 269/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-03 09:29:29 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:29:51.

Zarządzenie Nr 268/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 stycznia 2020 r. określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 15:18:03 | Data modyfikacji: 2021-02-03 09:25:25.

Zarządzenie Nr 267/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 15:14:38 | Data modyfikacji: 2021-02-01 15:15:02.

Zarządzenie Nr 266/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 15:09:51 | Data modyfikacji: 2021-02-01 15:10:14.

Zarządzenie Nr 265 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 stycznia 2021 rokuw sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 15:02:46 | Data modyfikacji: 2021-02-01 15:03:22.

Zarządzenie Nr 264/2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 złotych netto.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-16 09:07:30.

Zarządzenie Nr 263 /2021 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 04 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-01 10:27:28 | Data modyfikacji: 2021-02-01 10:27:51.

Zarządzenie Nr 262/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 13:09:44 | Data modyfikacji: 2021-01-26 13:12:52.

Zarządzenie Nr 261/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 12:56:11 | Data modyfikacji: 2021-01-26 12:56:42.

Zarządzenie Nr 260/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej położonych w Świszewach.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 11:26:47 | Data modyfikacji: 2021-01-26 11:28:45.

Zarządzenie Nr 259/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiejz dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska będących lokalami mieszkalnymi nr 2, 3, 5, 6 znajdujących się w budynku po byłej szkole w Świszewach.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 11:22:55 | Data modyfikacji: 2021-01-26 11:23:39.

Zarządzenie Nr 258 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 .12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: kompleksową usługę cateringową w zakresie: przygotowania i dowożenia posiłków dla podopiecznych w ramach projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko – pomorskiego” oraz Dzienny Dom Senior+

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 11:14:54 | Data modyfikacji: 2021-01-26 11:15:21.

Zarządzenie Nr 257 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29.12.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja III ”

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 11:10:05 | Data modyfikacji: 2021-01-26 11:10:33.

Zarządzenie Nr 256/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 11:00:27 | Data modyfikacji: 2021-01-26 11:02:33.

Zarządzenie Nr 255 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23.12.2020 rokuw sprawie powołania Komisji Przetargowej do

przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i

deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wymiana sieci wodociągowej z rur AC na PVC w ulicach Wesoła, Kwiatowa,

Przedmiejska, Tymieniecka w Izbicy Kujawskiej.

 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:48:18 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:49:32.

Zarządzenie Nr 254/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Izbicy Kujawskiej konsultacji społecznych w zakresie „Utworzenie terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury”

pobierz

"Utworzenia terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej z wykorzystaniem elementów małej architektury"

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:40:29 | Data modyfikacji: 2020-12-22 13:40:53.

Zarządzenie Nr 253/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie Rejestru czynności przetwarzania danych osobowych

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:36:36 | Data modyfikacji: 2020-12-22 13:37:00.

Zarządzenie Nr 252/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 126 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 stycznia 2020 r. określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:32:49 | Data modyfikacji: 2020-12-22 13:33:39.

Zarządzenie Nr 251 /2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15.12.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę oczyszczalni ścieków wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 226, obręb ewidencyjny Błenna, gmina Izbica Kujawska, w formule "zaprojektuj-wybuduj".

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:28:19 | Data modyfikacji: 2020-12-22 13:28:52.

Zarządzenie Nr 250/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii G20, H20, I20, J20 i K20 Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:37:33 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:37:57.

Zarządzenie Nr 249/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przydziału obligacji komunalnych serii F20 Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:33:12 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:34:18.

Zarządzenie Nr 248/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 10:29:30 | Data modyfikacji: 2021-01-26 10:30:06.

Zarządzenie Nr 247/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Izbicy Kujawskiej.


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:16:01.

Zarządzenie Nr 246/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-22 13:11:25 | Data modyfikacji: 2020-12-22 13:13:14.

Zarządzenie Nr 245/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej do reprezentowania Gminy Izbica Kujawska w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:25:31.

Zarządzenie Nr 244/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprawodzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ciągu dróg gminnych w skład których wchodzą droga nr 191233C Chotel-Skarbanowo-gr.gminy-(Janowo) i droga nr 191232C Skarbanowo-gr.gminy-(Lubomin).

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:12:23.

Zarządzenie Nr 243/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:04:02.

Zarządzenie Nr 242/2020 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Izbica Kujawska z dnia 19 listopada 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie rozformowania oraz powołania w nowych strukturach formacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 09:00:20.

Zarządzenie Nr 241/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-15 08:54:24.

Zarządzenie Nr 240/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 16:09:15.

Zarządzenie Nr 239/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 16:06:43.

Zarządzenie Nr 238/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 16:03:35.

Zarządzenie Nr 237/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 16:01:19.

Zarządzenie Nr 236/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:58:03.

Zarządzenie Nr 235/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:33:33 | Data modyfikacji: 2020-12-14 15:34:09.

Zarządzenie Nr 234/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:29:43.

Zarządzenie Nr 233/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191243C Wietrzychowice- gr. Gminny-Osiecz Mały o sługości 1061 m.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:20:09.

Zarządzenie Nr 232/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:16:14 | Data modyfikacji: 2020-12-14 15:35:41.

Zarządzenie Nr 231/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191228C Mieczysławowo-Nowa Wieś o długości 626 m

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 15:06:03.

Zarządzenie Nr 230/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2020 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:57:29.

Zarządzenie Nr 229/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2020 roku w sprawie cofnięcia upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:54:28.

Zarządzenie Nr 228/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:51:09 | Data modyfikacji: 2020-12-14 14:52:31.

Zarządzenie Nr 227/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:48:18.

Zarządzenie Nr 226/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 października 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:41:47.

Zarządzenie Nr 225/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 października 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej położonych w Świszewach

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:38:38 | Data modyfikacji: 2020-12-14 14:43:06.

Zarządzenie Nr 224/220 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 07 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o ranulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości Błenna B I

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:34:39.

Zarządzenie Nr 223/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 października 2020 roku w sprawie podziału obligacji komunalnych serii E20 i D20 Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:25:14.

Zarządzenie Nr 222/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie rozbudowy wewnętrzenej instalacji gazowej i remontu kuchni w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-04 13:47:10.

Zarządzenie Nr 221/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 października 2020 roku w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-04 13:38:34.

Zarządzenie Nr 220/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 października 2020 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-04 13:35:54.

Zarządzenie Nr 219/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-04 12:28:28.

Zarządzenie Nr 218/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-10-05 12:54:30.

Zarządzenie Nr 217/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:43:32.

Zarządzenie Nr 216/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi w miejscowości Grochowiska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:40:52.

Zarządzenie Nr 215/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2020 roku w sprawie założeń i wytycznych przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:33:56 | Data modyfikacji: 2020-09-30 14:36:22.

Zarządzenie Nr 214/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:30:18.

Zarządzenie Nr 213/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 września 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:27:11.

Zarządzenie Nr 212/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 września 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 14:18:01.

Zarządzenie Nr 211/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 13:38:35.

Zarządzenie Nr 210/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 13:07:38.

Zarządzenie Nr 209/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1250 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanychna terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na temont dróg gminnych

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 10:08:48.

Zarządzenie Nr 208/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-30 09:59:55.

Zarządzenie Nr 207/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:51:57.

Zarządzenie Nr 206/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upowaznienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:46:20.

Zarządzenie Nr 205/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:32:32.

Zarządzenie Nr 204/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:29:49.

Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:26:39.

Zarządzenie Nr 202/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:22:45.

Zarządzenie Nr 201/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:19:44.

Zarządzenie Nr 200/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:10:24.

Zarządzenie Nr 199/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 296 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 sierpnia 2018 roku powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-27 15:16:19.

Zarządzenie Nr 198/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko do spraw obywatelskich i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskiem w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 14:06:53.

Zarządzenie Nr 197/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:58:28.

Zarządzenie Nr 196/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:54:17.

Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 sierpnia 2020 roku zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-29 13:49:21.

Zarządzenie Nr 194/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 10:57:38.

Zarządzenie Nr 193/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 10:53:40.

Zarządzenie Nr 192/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:30:54.

Zarządzenie Nr 191/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:27:46.

Zarządzenie Nr 190/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:25:18.

Zarządzenie Nr 189/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:22:10.

Zarządzenie Nr 188/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:15:06 | Data modyfikacji: 2020-08-11 09:17:46.

Zarządzenie Nr 187/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:11:00 | Data modyfikacji: 2020-08-11 09:13:04.

Zarządzenie Nr 186/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-11 09:01:31 | Data modyfikacji: 2020-08-11 09:13:34.

Zarządzenie Nr 185/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Izbica Kujawska w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 12:55:56.

Zarządzenie Nr 184/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2020 roku, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-07 12:41:51 | Data modyfikacji: 2020-08-07 12:59:21.

Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:40:15 | Data modyfikacji: 2020-08-03 11:41:56.

Zarządzenie Nr 182/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 15:15:09 | Data modyfikacji: 2020-08-06 15:16:28.

Zarządzenie Nr 181/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15/07.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia potepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191718C ul. Szkolnej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 15:10:59.

Zarządzenie Nr 180/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-21 13:54:35 | Data modyfikacji: 2020-07-21 13:55:41.

Zarządzenie Nr 179/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-06 12:36:32.

Zarządzenie Nr 178/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 roku

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 08:02:04.

Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 07:53:58.

Zarządzenie Nr 176/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w Schronisku dla bezdomnych zwierzat w Radysach, Grażyna Jadwiga Dworakowska i Zygmunt Dworakowski s.c.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-29 07:55:34 | Data modyfikacji: 2020-06-29 07:56:13.

Zarządzenie Nr 175/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Rogóżki o długości 1270 m - etap II

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 13:07:09.

Zarządzenie Nr 174/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18.06.2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Zmianę sposobu użytkowania, remont i przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej w Szczkowie na potrzeby DDP oraz CUŚ

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:59:50 | Data modyfikacji: 2020-07-01 13:01:57.

Zarządzenie Nr 173/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:54:21.

Zarządzenie Nr 172/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:40:34.

Zarządzenie Nr 171/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:37:43.

Zarządzenie Nr 170/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-01 12:49:21.

Zarządzenie Nr 169/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie: składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:28:08.

Zarządzenie Nr 168/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:23:53 | Data modyfikacji: 2020-06-15 14:31:34.

Zarządzenie Nr 167/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej nr 191708C ul. Kościelnej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-25 14:54:59 | Data modyfikacji: 2020-05-25 14:56:48.

Zarządzenie Nr 166/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:20:04.

Zarządzenie Nr 165/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej nr 191218C Hulanka - gr. Gminy - Kozjaty.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-25 14:59:08 | Data modyfikacji: 2020-05-25 15:00:40.

Zarządzenie Nr 164/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:17:10.

Zarządzenie Nr 163/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację i wyposażenie pomieszczeń OSP w Mchówku na rzecz ich wykorzystania jako świetlica wiejska – miejsce aktywizacji i integracji społecznej na działce o numerze ewidencyjnym 245/1, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:50:03 | Data modyfikacji: 2020-05-25 15:00:50.

Zarządzenie Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:44:30 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:45:41.

Zarządzenie Nr 161/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 kwietnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instutucji kultury - Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:36:29 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:46:01.

Zarządzenie Nr 160/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:27:33 | Data modyfikacji: 2020-05-06 14:30:24.

Zarządzenie Nr 159/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia w 2021 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-21 13:21:11 | Data modyfikacji: 2020-04-21 13:57:22.

Zarządzenie Nr 158/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-22 10:52:35 | Data modyfikacji: 2020-04-22 10:53:33.

Zarządzenie Nr 157/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie odpisania kosztów inwestycji niepodjętych i inwestycji zaniechanych z ewidencji kosztów konta 080 "Środki trwałe w budowie (inwestycje)"

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 10:37:57 | Data modyfikacji: 2020-04-03 10:38:37.

Zarządzenie Nr 156/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 10:34:04 | Data modyfikacji: 2020-04-03 10:34:23.

Zarządzenie Nr 155/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 10:29:33 | Data modyfikacji: 2020-04-03 10:34:43.

Zarządzenie Nr 154/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 10:25:45.

Zarządzenie Nr 153/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania rzeczoznawców którzy bedą dokonywali wyceny zwierząt, produktów lub sprzetu utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:57:37.

Zarządzenie Nr 152/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 1400 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:47:12 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:47:51.

Zarządzenie Nr 151/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowej instutucji kultury - Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:39:42.

Zarządzenie Nr 150/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:36:28 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:37:00.

Zarządzenie Nr 149/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:29:27 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:29:55.

Zarządzenie Nr 148/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:23:44 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:40:54.

Zarządzenie Nr 147/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:18:58 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:24:25.

Zarządzenie Nr 146/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa granitowego w ilości 2500 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm na potrzeby przebudowy drogi w miejscowości Rogóżki etap I

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:28:10 | Data modyfikacji: 2020-03-18 15:31:06.

Zarządzenie Nr 145/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2020 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

pobierz

Kandydaci na członków komisji

Wycofanie oferty

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-03 13:40:28 | Data modyfikacji: 2020-03-27 14:04:42.

Zarządzenie Nr 144/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 marca 2020r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-31 11:09:39 | Data modyfikacji: 2020-03-31 11:10:55.

Zarządzenie Nr 143/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 21 lutego 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:39:33 | Data modyfikacji: 2020-03-18 15:31:51.

Zarządzenie Nr 142/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia zakresu działań Urzędu Miejskiego w izbicy kujawskiej w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:46:59 | Data modyfikacji: 2020-03-18 15:32:07.

Zarządzenie Nr 141/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 15:34:49 | Data modyfikacji: 2020-03-18 15:35:23.

Zarządzenie Nr 140/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-26 14:15:54 | Data modyfikacji: 2020-02-26 14:16:44.

Zarządzenie Nr 139/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: sporty motorowe.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-19 15:43:01 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:54:47.

Zarządzenie Nr 138/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja II"

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:58:37 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:59:23.

Zarządzenie Nr 137/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizcję zadań w zakresie rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 15:05:06 | Data modyfikacji: 2020-02-18 15:06:50.

Zarządzenie Nr 136/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 lutego 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-13 15:05:18 | Data modyfikacji: 2020-02-13 15:08:59.

Zarządzenie Nr 135/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 lutego 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-24 14:52:59 | Data modyfikacji: 2020-02-24 14:53:25.

Zarządzenie Nr 134/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 10:32:24.

Zarządzenie Nr 133/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscypinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 10:29:40.

Zarządzenie Nr 132/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:06:47.

Zarządzenie Nr 131/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2020/2021

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-29 13:11:45 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:58:42.

Zarządzenie Nr 130/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 stycznia 2020 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 15:00:57 | Data modyfikacji: 2020-01-31 15:03:23.

Zarządzenie Nr 129/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-07 11:38:26 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:40:20.

Zarządzenie Nr 128/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 09 stycznia 2020 r. w sprawie opracowania planu operacyjnego funkcjonowania Gminy Izbica Kujawska w warunkach zawnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-31 14:55:06 | Data modyfikacji: 2020-01-31 14:56:13.

Zarządzenie Nr 127/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie ustalania zasad wynagradzania i zasad przyznawania nagrody rocznej dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:31:32 | Data modyfikacji: 2020-01-24 15:35:15.

Zarządzenie Nr 126/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 grudnia 2019 roku określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiący mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:17:49 | Data modyfikacji: 2020-01-24 15:20:16.

Zarządzenie Nr 125/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 stycznia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-24 15:08:17 | Data modyfikacji: 2020-01-24 15:10:45.

Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-24 14:18:18 | Data modyfikacji: 2020-01-24 14:25:23.

Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej w sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:20:42.

Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie Procedury wewnętrznej raportowania schematów podatkowych dla Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:14:18 | Data modyfikacji: 2019-12-31 12:15:18.

Zarzadzenie Nr 121/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary i usługi - biała lista podatników

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 12:08:22.

Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 grudnia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:49:36.

Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 grudnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-31 11:40:41 | Data modyfikacji: 2019-12-31 11:42:14.

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie godzin pracy Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:55:42 | Data modyfikacji: 2019-12-11 10:58:27.

Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w gminie i mieście Izbica Kujawska w 2019 roku

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-11 10:52:28.

Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-09 15:01:46 | Data modyfikacji: 2019-12-09 15:02:08.

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 11:04:44.

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-26 10:48:28 | Data modyfikacji: 2019-11-26 10:48:50.

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2020 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 12:00:15 | Data modyfikacji: 2019-11-14 12:02:38.

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:56:31 | Data modyfikacji: 2019-11-14 12:01:59.

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z terenu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-14 11:46:45 | Data modyfikacji: 2019-11-14 11:50:42.

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługe długoterminowego kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:44:44.

Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Izbica Kujawska z dnia 31 października 2019 roku w sprawie: organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 13:04:29 | Data modyfikacji: 2019-11-15 13:05:01.

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 12:43:19 | Data modyfikacji: 2019-11-15 12:44:07.

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 października 2019 r. w sprawie konsultacji projektu statutu Osiedla Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-30 09:57:19.

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-07 14:36:59 | Data modyfikacji: 2019-11-07 14:37:32.

Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 października 2019 r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:47:40.

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 08:29:44.

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 października 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 14:34:15 | Data modyfikacji: 2019-10-24 14:37:36.

Zarządzenie Nr 162/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-06 14:41:48.

Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 października 2019 roku w sprawie uzupełniających wyborów do rady sołeckiej sołectwa Augustynowo

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:37:45.

Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2019 roku w sprawie założeń i wytycznych przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finonsowej Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:33:07 | Data modyfikacji: 2019-10-04 12:33:30.

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-10 09:39:52 | Data modyfikacji: 2019-10-10 09:45:53.

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 września 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:31:18 | Data modyfikacji: 2019-09-26 10:15:04.

Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 września 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-26 10:16:47 | Data modyfikacji: 2019-09-26 10:19:14.

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-24 10:25:20.

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13.09.2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania u udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej nr 191720C ul. Gen. Słubickiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:20:58 | Data modyfikacji: 2019-09-24 10:27:38.

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:50:12 | Data modyfikacji: 2019-09-13 12:52:47.

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia ekspertów - członków komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 10:01:49.

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 85/2019  Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 09:52:49 | Data modyfikacji: 2019-09-05 09:57:08.

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 05 sierpnia 2019 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-08-09 14:41:00 | Data modyfikacji: 2019-08-09 14:46:23.

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:33:50 | Data modyfikacji: 2019-08-09 14:41:43.

Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 29 lipca 2019 roku  w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:31:25.


Zarządzenie nr 89/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej  z dnia 26 lipca 2019 roku  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:26:52.

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja i wyposażenie pomieszczeń OSP w Błennie oraz w Świszewch na rzecz ich wykorzystania jako świetlice wiejskie – miejsce aktywizacji i integracji społecznej, w formule zaprojektuj i wybuduj

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:17:12 | Data modyfikacji: 2019-08-02 14:20:03.

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lipca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 14:14:03.

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie ztwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2019 roku samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:20:39.

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 lipca 2019 roku w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:09:38.

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 lipca 2019 roku w sprawie ztwierdzenia sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2019 roku samorządowej instytucji kultury - Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 10:05:05.

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:50:56.

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 09:48:29.

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:32:46.

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-19 14:30:23 | Data modyfikacji: 2019-07-19 14:32:05.

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lipca 2019 roku w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego na czas wojny

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 15:01:29.

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 lipca 2019 roku w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:58:34.

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Wiejskim Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem w związku z połączeniem z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Izbicy Kujawskiej 

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:57:01.

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej w związku z połączeniem z Wiejskim Domem Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:54:37.

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:52:06.

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie odwołania Pana Adama Myrty ze stanowiska Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:50:55.

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację częściową budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-09 14:49:01.

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz określenia regulaminu konkursu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:04:44.

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-24 11:01:35.

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert konkursowych na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 14:42:19.

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 13 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogrodów przydomowych, działkowych, terenów zielonych, pól uprawnych oraz napełniania basenów, oczek wodnych, stawów w okresie letnim tj. od dnia 13.06.2019 r do odwołania na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 12:38:43 | Data modyfikacji: 2019-06-24 10:50:54.

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Izbica Kujawska i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:15:05.

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:12:27.

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Budowę budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj"

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-13 11:09:27.

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 24 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:56:35.

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 maja 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-04 12:50:41.

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Termomodernizację częściową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Izbicy Kujawskiej wraz z remontem istniejących schodów zewnętrznych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:25:17 | Data modyfikacji: 2019-05-29 08:48:48.

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 17 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na wykonywanie w 2019 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:20:45.

Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie harmonogramu działań dotyczących wykonania uchwały Rady Miejskiej w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 15:23:10 | Data modyfikacji: 2019-05-22 15:26:16.

Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:51:30.

Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:47:02.

Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. księgowości budżetowej - kasa

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:25:00.

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 14:20:01 | Data modyfikacji: 2019-05-21 14:20:24.

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego bilansu gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:24:35.

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasieka

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:21:05.

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wyposażenie Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:10:05.

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie sposobu realizacji demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:07:42.

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 kwietnia 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:09:27.

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:08:22.

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: sport motorowy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:57:58 | Data modyfikacji: 2019-04-12 13:00:01.

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej


 

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:27:46.

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Wiejski Dom Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:53:08.

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminny Osrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:48:52 | Data modyfikacji: 2019-04-12 12:52:07.

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok samorządowej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:45:55 | Data modyfikacji: 2019-04-12 12:46:21.

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:43:32.

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:40:57.

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 marca 2019 roku w sprawie ustalenia w 2020 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:31:16.

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie ustalenia w 2019 r. terminów przerw w pracy Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:58:57.

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawiesprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:54:27.

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 marca2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 14:00:10.

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 marca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-22 13:57:48.

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 11:00:39.

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:31:23.

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie upoważnienia pracowników do kierowania akcją kurierską Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:26:39.

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 20 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 14:22:33.

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 09:06:37.

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.


 

Zarządzenie

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-20 09:04:01 | Data modyfikacji: 2019-02-20 09:11:09.

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:21:44 | Data modyfikacji: 2019-02-11 14:22:41.

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Mchówek gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:08:28.

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 lutego 2019 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:04:32.

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:46:07 | Data modyfikacji: 2019-02-11 14:23:11.

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191241 C Gogoły – Rogóżki o długości 597 m

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:41:06.

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zasad dofinansowania kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:37:32.

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska na rok szkolny 2019/2020

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:31:08.

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę drogi gminnej 191208C Chociszewo - Słubin - etap II

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:25:50.

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 13:24:07.

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty skierowane do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 12:03:30.

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert skierowanego do klubów sportowych, działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2019 roku, w dyscyplinie: piłka nożna.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:59:16.

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:55:21.

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę kruszywa wapiennego w ilości 6300 ton o granulacji od 0 do 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:45:58.

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę małej architektury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-23 11:21:59.

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:05:14.

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz innych uzależnień

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:02:52.

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 9 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia osób zastępujących dyrektorów gminnych jednostek oświatowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:57:12.

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku w sprawie powołania punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:55:09.

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:41:46.

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 stycznia 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:37:38.

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 2 stycznia 2019 roku w sprawie polityki ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:21:18 | Data modyfikacji: 2019-02-11 11:57:00.

Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 10:04:14.

Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie powołania zastępcy burmistrza

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:53:09.

Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:45:35.

Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo-Zdrojówkę

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:23:22.

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej przy Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:20:29.

Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:17:47.

Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 7 grudnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:13:07.

Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:10:00.

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6, obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-18 12:06:53.

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 3 grudnia 2018 roku w sprawie powołania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:47:02.

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 listopada 2018 roku zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-04 08:41:21 | Data modyfikacji: 2018-12-04 08:43:33.
 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:40:49.
Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy
Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku
 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:44:07.
Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy
Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie
zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020
rok
 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:49:09.

Zarządzenie Nr 177/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-09 14:52:14.
Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrza Izbicy
Kujawskiej z dnia 29 lipca 2020 roku

Zarządzenie Nr 183/2020 Burmistrrza Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:38:53.
Data wprowadzenia: 2020-08-03 11:38:53
Opublikowane przez: Liliana Zielińska