Zapytanie cenowe: Usługa zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt wraz z wyłapywaniem i transportem do schroniska.
2023-12-08 10:41:44
  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.
2023-12-08 10:03:59
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Izbica Kujawska.           Przedmiot przetargu:   Nieruchomość gr  ...więcej

„Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka oraz droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka”, w formule zaprojektuj i wykonaj.
2023-11-07 14:12:55
Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład któregowchodzą droga gminna nr 191202C Augustynowo -Pasieka oraz droga gminna nr 191252C wmiejscowości Pasieka”, w formule zaprojektuj iwykonaj tryb zamówienia: tryb podstaw  ...więcej

Informacja o wyniku przetargu
2023-10-18 12:23:20
Informacja o wyniku przetargu Dnia 6 października 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ulicy Marszałka Piłsudskiego 32 przeprowadzony został pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka
2023-10-02 13:45:56
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w  ...więcej

Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga gminna nr 191202C Augustynowo - Pasieka oraz droga gminna nr 191252C w miejscowości Pasieka”, w formule zaprojektuj i wykonaj
2023-09-21 12:38:51
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:  „Rozbudowa ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzą droga gminna nr 191202C Augustyn  ...więcej

Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-08-23 13:18:04
  tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonychdla osób zeszczególnymi potrzebami w ramachproj  ...więcej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.
2023-08-23 08:38:03
Burmistrz Izbicy Kujawskiej o g ł a s z a pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.     Przedmiot przetargu:   Nieruchomość gruntowa niezabudowana poło  ...więcej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Izbica Kujawska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole.
2023-07-28 11:58:02
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu GminyIzbica Kujawska do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. &nbs  ...więcej

Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022
2023-07-28 09:04:45
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projek  ...więcej

Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-06-15 14:46:43
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd &n  ...więcej

Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska-Świętosławice - etap I
2023-06-06 12:25:40
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska-Świętosławice - etap I Adres strony internetowe  ...więcej

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2023r. do 30.06.2026r
2023-05-25 09:14:30
  tryb zamówienia: zapytanie cenowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Izbica Kujawska oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.07.2023r.  ...więcej

Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska - Świętosławice – etap I
2023-05-08 10:12:29
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Remont drogi gminnej 191213C Grochowiska-Świętosławice - etap I Adres strony internetowe  ...więcej

Zakup i dostawa sprzętu do prac konserwacyjno melioracyjnych
2023-05-04 12:30:16
tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gminna Spółka Wodna w Izbicy Kujawskiej     Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-  ...więcej

Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-04-25 14:40:15
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd &n  ...więcej

Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022.
2023-03-21 14:06:24
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na:   Zapewnienie dostępności do usług publicznych świadczonych dla osób zeszczególnymi potrzebami w ramach   ...więcej

Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022
2023-03-21 13:46:21
tryb zamówienia: zapytanie ofertowe zamawiający: Gmina Izbica Kujawska zamówienie na: Dostawa wyposażenia zapewniającego dostępność dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu ,,Dostępny samorząd &n  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Podtymień gmina Izbica Kujawska.
2023-03-10 12:35:27
  tryb zamówienia: tryb podstawowy bez negocjacji zamawiający: Gmina Izbica Kujawska     Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list  ...więcej

Dostawa kruszywa wapiennego w ilości 3400 ton o granulacji od 31,5 mm do miejsc wskazanych na terenie gminy Izbica Kujawska, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
2023-03-03 11:49:27
Stroną prowadzonego postępowania jest: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b5c3a7cd-b8ea-11ed-9236-36fed59ea7dd tryb zamówienia: Podstawowy zgodnie z art. 275 pkt.1 ust. PZP zamawiający: Gmina Izbica   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 345
następne