Skład Obwodowych Komisji do Spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku
2015-08-31 13:36:37
Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 1 w Izbicy Kujawskiej – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Izbicy Kujawskiej ul. Tymieniecka 1. Renata Teresa Niedośmiałek2. Tadeusz Kosmalski3. Zbigniew Ryszard Gawroński - Przewodniczący komisji4. Jolanta   ...więcej

2015-08-20 11:16:51
I N F O R M A C J A   Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z póżn zm. ) informuję, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym w d  ...więcej

2015-08-13 14:36:46
Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum  ...więcej

Informacja o publicznym losowaniu kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum
2015-08-10 08:51:13
INFORMACJA O PUBLICZNYM LOSOWANIU KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERNDUM   Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że losowanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonego na   ...więcej

OBWIESZCZENIE Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 27 lipca 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum
2015-08-03 14:15:50
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) podaję do wiadomości osób uprawnionych do udziału w referendum informację o numerach i granicach obwodów głoso  ...więcej

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM
2015-08-03 13:47:34
Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji do spraw Referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku przyjmowane będą do dnia 7 sierpnia 2015 roku do godz. 15:30 w Urzędz  ...więcej

2015-07-13 08:17:42
Gmina Izbica Kujawska   Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje o przeprowadzanym referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r., w tym dotyczące udziału w referendum osó  ...więcej

2015-07-13 07:52:56
Zarządzenie Nr 246/2014 Burmistrza Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz wykazu t  ...więcej

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowania przez pełnomocnika oraz wydania zaświadczenia o prawie do głosowania.
2015-07-13 07:51:22
  Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWAKOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-7/15 Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców (spisu osób uprawnionych do udziału w referendum) w   ...więcej

2015-06-26 14:10:00
Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  ...więcej

2015-06-26 14:09:23
Na stronie http://pkw.gov.pl/ znajdują się wszystkie informacje dotyczące Referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.  ...więcej

Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.
2015-06-26 12:14:41
Postanowienie o zarządzeniu referendum  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12