Uchwała Nr XXIX/171/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-02-20 11:36:39 | Data modyfikacji: 2017-02-20 11:38:29.
Konsultacje społeczne projektu „Strategii
Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 –
2020”

Konsultacje społeczne
projektu „Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020”


Zapraszamy mieszkańców Gminy Izbica Kujawska do wyrażenia swojej opinii i uwag dotyczących treści projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020
Konsultacje projektu potrwają od 02.12.2016 r. do 15.12.2016 r.
Opinie i uwagi do projektu strategii należy zgłaszać na formularzu ankiety
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej: urzad@izbicakuj.pl wpisując w tytule korespondencji ; „ konsultacje strategii” lub złożyć w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej w terminie do 15.12.2016 r. do godziny 15:00
Dodatkowo projekt Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2016 – 2020 oraz ankietę
( w formie papierowej) wyłożono do wglądu w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 

Konsultacje odbywają się na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późń. Zm.) § 4 ust. 1 oraz § 5 uchwały nr XIII/76/08 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj.Pom. z 2008 r. Nr 85, poz. 1392), uchwały Nr XXVII/158/16 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 01.12.2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Izbica Kujawska dotyczących „Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2016-2020

Formularz ankiety

Strategia rozwoju gminy Izbica Kujawska - projekt

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-12-02 13:43:37 | Data modyfikacji: 2017-02-08 12:53:20.
Data wprowadzenia: 2016-12-02 13:43:37
Data modyfikacji: 2017-02-08 12:53:20
Opublikowane przez: Izabela Nadolona