Informacja dla osób niesłyszących

 

Zgodnie z ustawą z 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) organy administracji publicznej są zobowiązane do udostępniania usługi tłumaczenia języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późń. zm.).

 

Jak skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Należy zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, co najmniej na 3 dni robocze przed wizytą w Urzędzie.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go e-mailem na adres urzad@izbicakuj.pl lub faksem na nr /054/ 2865009.

  • Telefonicznie za pośrednictwem osoby przybranej w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się pod nr telefonu /054/ 2865009.

 Formularz zgłoszeniowy

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2012-04-11 15:10:51 | Data modyfikacji: 2014-06-13 14:48:57.
Data wprowadzenia: 2012-04-11 15:10:51
Data modyfikacji: 2014-06-13 14:48:57
Opublikowane przez: Beata Kubiak