Obwieszczenie RDOŚ w Poznaniu
2023-12-18 09:11:27
o wydanej decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa przejścia rurociągu naftowego DN800 pod bagnem Bogusławice - rurociąg II nitki OZ (Góry - Kleczew).  ...więcej

Sprawozdanie końcowe z POP
2023-12-15 09:01:52
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza  ...więcej

Sprawozdanie końcowe z POP
2023-12-15 09:00:32
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza  ...więcej

Sprawozdanie końcowe z POP
2023-12-15 08:57:55
Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Powietrza  ...więcej

Informacja
2023-10-16 10:15:02
o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa  ...więcej

Decyzja ooś
2023-10-11 08:03:06
dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133, 136 i 171 w obrębie Chociszewo, gmina Izbica Kujawska”  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-10-05 11:04:17
w sprawie decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 71/2 i 80/2 w obrębie Nowa Wieś, gmina Izbica Kujawska.  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach
2023-09-21 13:19:49
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133, 136 i 171 w obrębie Chociszewo, gmina Izbica Kujawska&  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-09-21 13:13:58
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce ewidencyjnej nr 95/13  w obrębie Długie, gmina Iz  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji ooś
2023-08-25 10:41:27
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo – Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo o łącznej długości 1,353 km”.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-08-17 11:29:49
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 133, 136 i 171  w obrębie Chociszewo, gmina Izbica Kujaw  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach
2023-07-28 13:07:17
Przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo – Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo o łącznej długości 1,353 km”.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-05-18 10:49:29
w sprawie wydania decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 191235C Sokołowo – Skarbanowo oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Skarbanowo o łącznej długości 1,353 km”  ...więcej

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2022 R.
2023-04-25 15:10:10
ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA W 2022 R.  ...więcej

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
2023-03-14 11:10:51
dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa przejścia rurociągu naftowego DN800 mm pod bagnem Bogusławice - rurociąg II nitki OZ Góry - Kleczew.  ...więcej

Decyzja ooś
2022-10-11 15:12:51
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska o łącznej długości 1,466 km”  ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-09-15 13:43:24
przed wydaniem decyzji ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska o łącznej długości 1,466 km”.  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji
2022-09-09 12:57:57
dla przedsięwzięcia "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 106/2 w obrębie Osiecz Mały, gmina Boniewo"  ...więcej

Zawiadomienie o wydanej decyzji
2022-08-11 09:45:39
dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”.           ...więcej

Zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach
2022-07-14 10:15:17
przed wydaniem dec. ooś dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Wietrzychowice”.  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 297
następne