Plan Audytu 2023

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-03 13:17:35 | Data modyfikacji: 2023-03-03 13:19:08.

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej w dniu 27 września 2022r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-07 14:27:42.

Dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez RIO w Bydgoszczy http://bip.bydgoszcz.rio.gov.pl/?a=19486

 pobierz.odt

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-02 09:10:14 | Data modyfikacji: 2022-08-02 09:11:07.

Protokół z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej i zamówień publicznych w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz.pdf

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-28 10:39:03 | Data modyfikacji: 2022-07-28 10:42:48.

Protokół z kontroli przeprowadzonej 25.03.2022 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-02 11:00:12.

Protokół z kontroli przeprowadzonej 31.03.2022 r. w Żłobku Samorządowym w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-12 11:46:31.

 Protokół kontroli nr WLO 148/2019 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 12:35:06 | Data modyfikacji: 2019-09-17 12:36:05.

Protokół z kontroli przedsięwzięcia: Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:22:31.

Protokół z kontroli przedsięwzięcia: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-17 13:19:22.
Dokumentacja kontroli przeprowadzonych przez RIO w Bydgoszczy http://www.bydgoszcz.rio.gov.pl/?c=294 

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:27:15.
Protokół kontroli problemowej archiwum zakładowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:21:54.
Protokół kontroli archiwum zakładowego pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2014-01-24 10:19:09.
Protokół z kontroli w związku z obowiązkiem przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.) pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak | Data wprowadzenia: 2013-10-23 10:50:43 | Data modyfikacji: 2013-10-23 10:52:37.
Data wprowadzenia: 2013-10-23 10:50:43
Data modyfikacji: 2013-10-23 10:52:37
Opublikowane przez: Beata Kubiak