DECYZJA
2023-12-27 10:27:53
  ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-12-18 14:58:10
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ   Izbica Kujawska, dnia 18.12.2023 r. GKLP.6733.7.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarow  ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2023-11-23 09:42:52
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY       Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXII/581/2023 Rady  ...więcej

Obwieszczenie
2023-11-20 14:28:43
  ...więcej

Obwieszczenie
2023-11-17 14:32:56
  ...więcej

Obwieszczenie
2023-11-07 14:55:06
O B W I E S Z C Z E N I E   Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 14 listopada 2023 roku o godzinie 11:30 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie si  ...więcej

Obwieszczenie
2023-11-03 13:58:26
  ...więcej

Obwieszczenie
2023-11-03 13:52:10
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 6 października 2023 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
2023-11-03 12:51:06
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ
2023-10-30 15:08:48
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 30.10.2023 r.   GKLP.6733.6.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ zdnia 26.10.2023r.
2023-10-26 14:04:22
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska dnia 26.10.2023 r.   GKLP.6733.7.2023     OBWIESZCZENIE                        ...więcej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
2023-10-19 11:50:24
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Uchwały Nr XLIII/413/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia   ...więcej

OBWIESZCZENIE
2023-10-03 14:37:08
  O B W I E S Z C Z E N I E     Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu 10 października 2023 roku o godzinie 10:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsu  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 02.10.2023 r.
2023-10-03 07:53:09
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 02.10.2023 r. GKLP.6733.6.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pr  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu i zakończeniu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 14 września 2023r.
2023-09-26 08:10:11
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym z dnia 7 września 2023r.
2023-09-14 08:14:25
  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Włocławskiego z dnia 23 sierpnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka.
2023-09-05 11:16:27
  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 17.08.2023r.
2023-08-18 07:59:46
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ  Izbica Kujawska dnia 17.08.2023 r.   GKLP.6733.6.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago  ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14.07.2023 r.
2023-07-14 13:51:13
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 14.07.2023 r.   GKLP.6733.2.2023   OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ       Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   ...więcej

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 13.07.2023 r.
2023-07-13 15:18:13
BURMISTRZ IZBICY KUJAWSKIEJ Izbica Kujawska, dnia 13.07.2023 r.   GKLP.6733.4.2023     OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 605
następne