Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2022

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-01 12:21:46.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2021

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-23 07:46:26.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2020

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-26 14:17:50 | Data modyfikacji: 2021-02-26 14:20:50.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2019

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-18 10:46:31 | Data modyfikacji: 2020-03-18 10:47:55.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową w roku 2018

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-17 15:07:24 | Data modyfikacji: 2019-06-17 15:16:53.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2017

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:38:34.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2016

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-04-19 08:30:53.

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów samorządu gminy Izbica Kujawska przez podmioty wykonujące zawodowo działność lobbingową w latach 2006-2015


 

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 14:00:50 | Data modyfikacji: 2016-01-13 10:29:07.

Stosownie do art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DZ. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) rejestr podmiotów wykonujących zawodową dizłalność lobbingową prowadzi Minister włściwy do spraw administracji publicznej.

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:51:51.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (DZ. U. Z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 z późn. zm.) działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 13:49:15.

Zarządzenie Nr 73/2016 roku Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 5 stycznia 2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:29:42.

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1414 z póżn. zm.)

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:26:34 | Data modyfikacji: 2016-01-12 11:23:05.
Data wprowadzenia: 2016-01-11 12:26:34
Data modyfikacji: 2016-01-12 11:23:05
Opublikowane przez: Izabela Nadolona