Rok 2023

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

Dyrektor Żłobka Samorządowego Ewelina Kowalewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Elżbieta Bąk

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Karolina Więtczak

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Jarosław Pałczyński

Dyrektor Biblioteki Publicznej Maria Strabanik

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej Dariusz Zdzienicki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Małgorzata Baraniak

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-07 09:26:26.
Rok 2022

Dyrektor Żłobka Samorządowego Ewelina Kowalewska - oświadczenie początkowe

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

Dyrektor Żłobka Samorządowego Ewelina Kowalewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Elżbieta Bąk

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Karolina Więtczak

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Jarosław Pałczyński

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

Dyrektor Biblioteki Publicznej Maria Strabanik

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej Dariusz Zdzienicki

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Małgorzata Baraniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk - dnia 31.08.2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk - dnia 01.09.2022 r.

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-28 09:29:31.
Rok 2021

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Jadwiga Leśniewska

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Jarosław Pałczyński

Dyrektor Biblioteki Publicznej Maria Strabanik

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Małgorzata Baraniak

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Elżbieta Bąk

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej Dariusz Zdzienicki

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk- oświadczenie końcowe

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Karolina Więtczak - oświadczenie początkowe

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Jadwiga Leśniewska - oświadczenie końcowe

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Ewelina Kowalewska - oświadczenie początkowe

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:48:36.
Rok 2020

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Jarosław Pałczyński

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury Dariusz Zdzienicki

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 Wojciech Graczyk

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak - oświadczenie końcowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Elżbieta Bąk

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Jadwiga Leśniewska

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Małgorzata Baraniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Maria Strabanik

p.o. Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem Przemysław Nowicki

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:39:56 | Data modyfikacji: 2020-05-26 13:07:56.
Rok 2019

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błennie Baraniak Małgorzata

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

p.o. Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem Przemysław Nowicki

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:15:10.
Rok 2018

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

p.o. Dyrektor Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem Przemysław Nowicki

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 12:04:34.
Rok 2017

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:23:52 | Data modyfikacji: 2017-05-26 10:24:10.
Rok 2016

Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów Pałczyński Jarosław

Dyrektor Gimnazjum w Izbicy Kujawskiej Graczyk Wojciech

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Myrta Adam

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Bąk Elżbieta

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Leśniewska Jadwiga

Kierownik MGOPS w Izbicy Kujawskiej Ryszarda Marciniak

Dyrektor Biblioteki Publicznej Strabanik Maria

Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Krzyżanowicz Henryk

Dyrektor Zespołu Szkół w Błennie Baraniak Małgorzata

Kierownik SPZOZ w Izbicy Kujawskiej Katarzyna Gajewska

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-13 09:16:45.
Data wprowadzenia: 2016-05-13 09:16:45
Opublikowane przez: Izabela Nadolona