Rok 2023

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Starszy Inspektor Joanna Nowakowska

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-09 14:29:22.
Rok 2022

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-13 15:26:56.
Rok 2021

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej, Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Inspektor ds. Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-28 13:24:55.
Rok 2020

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska - oświadczenie końcowe

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 10:18:03 | Data modyfikacji: 2020-05-28 10:18:39.
Rok 2019

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała - początek kadencji

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-13 14:02:04.
Rok 2018

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała - koniec kadencji

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-15 11:36:38.
Rok 2017

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska według stanu na dzień odwołania

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Agnieszka Szcześniak według stanu na dzień powołania

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2017-05-26 10:38:28.
Rok 2016

Burmistrz Izbicy Kujawskiej Marek Dorabiała

Skarbnik Gminy Izbica Kujawska Elżbieta Kujawska

Sekretarz Gminy Izbica Kujawska Mirosław Matusiak

Specjalista pracy socjalnej w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Wioletta Cal

Starszy Inspektor ds. świadczeń wychowawczych w MGOPS w Izbicy Kujawskiej Karolina Jagodzińska

Kierownik Referatu Organizacyjnego Agata Szmudzińska

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej Przemysław Nowakowski

Inspektor ds. Oświaty. Kultury, Sportu i Zdrowia Przemysław Nowicki

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich Lucyna Andrzejewska

Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej Przemysław Kędzierski

 

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2016-05-13 09:48:47.
Data wprowadzenia: 2016-05-13 09:48:47
Opublikowane przez: Izabela Nadolona